Home » » Các bạn trẻ sáng nay suy nghĩ câu này nhé

Các bạn trẻ sáng nay suy nghĩ câu này nhé

Các bạn trẻ sáng nay suy nghĩ câu này nhé. 

Và hiểu rõ số phận mỗi đời người rồi nhé. Tại sao người khác có căn hộ cao cấp, đi làm bằng xe ô tô, đi London New York họp hành hay du lịch suốt. Dù họ cũng xuất phát điểm, học hành y chang mình, tay trắng khi vào đời.
Khi có tí tuổi, người ta leo lên đỉnh cao nhất của nghề đã chọn. Hoặc sở hữu những nhà máy xí nghiệp, xây dựng từ những bãi đất hoang vu. Chủ những nông trường nông trại bát ngát, sống một đời phong lưu tuyệt đỉnh.
Vì khi họ chọn một việc gì để làm, họ làm hết sức mình. Không làm để đối phó, hay qua ngày để chờ qua đời. Chưa có ông chủ lớn nào ham ngủ nướng, ham chat chit, lười lao động chân tay, ham ăn uống nhậu nhẹt...

(Tony Buổi Sáng)
_________________________ _________________________ _________________________
. // See http://yabtb.blogspot.fi/2012/07/resize-popular-post-thumbnail.html var newSize = 190; // this is the new thumbnail size, you can change this $(".popular-posts .item-thumbnail img").each(function() { var oldSize = $(this).attr("width"); $(this).attr("width", newSize); $(this).attr("height", newSize); $(this).attr("src", $(this).attr("src").replace("/s"+oldSize+"-c/", "/s"+newSize+"-c/")); }); //]]>