Home » » Endorphins là hooc-môn giúp người ta vui vẻ

Endorphins là hooc-môn giúp người ta vui vẻ

Endorphins là hooc-môn giúp người ta vui vẻ, luôn cảm thấy yêu đời, nghĩ ra được cái mới, lúc nào cũng tự tin, căng tràn sức sống...

Endorphins chỉ tiết ra trong cơ thể mỗi người khi có sự vận động tập luyện. Không mua được bằng tiền.

Bạn đã tập gym hay chạy bộ hay đơn giản tham gia một môn thể thao nhẹ nhàng như cầu lông, yoga...chưa? Nếu chưa, đứng dậy và tập thể dục ngay, đừng nặng nề nữa, ớn quá. Tuổi trẻ gì mà lười biếng vậy?

(Tony Buổi Sáng)
_________________________ _________________________ _________________________
. // See http://yabtb.blogspot.fi/2012/07/resize-popular-post-thumbnail.html var newSize = 190; // this is the new thumbnail size, you can change this $(".popular-posts .item-thumbnail img").each(function() { var oldSize = $(this).attr("width"); $(this).attr("width", newSize); $(this).attr("height", newSize); $(this).attr("src", $(this).attr("src").replace("/s"+oldSize+"-c/", "/s"+newSize+"-c/")); }); //]]>