Home » , » 5 nguyên tắc thành công trong NLP

5 nguyên tắc thành công trong NLP


1. Có mục tiêu: xác định rõ ràng mục tiêu của bạn
2. Hành động
·        Thiết lập quy trình
·        Đưa ra hành động
3. Có giác quan nhạy bén
Chú ý tới những phản hồi từ toàn bộ giác quan của bạn
4. Có hành động linh hoạt
·        Làm tất cả mọi thứ để đạt được kết quả bạn muốn
·        Thay đổi liên tục cho đến khi bạn đạt được kết quả bạn muốn
5. Thực hành hành động và suy nghĩ của người chiến thắng
·        Sử dụng cơ thể 1 cách tràn đầy năng lượng và trạng thái tâm lý chủ động

NHỮNG ĐIỀU KIỆN CÓ ĐẦU RA VÀ MỤC TIÊU ĐƯỢC XÂY DỰNG TỐT
1. Cảm xúc ở trạng thái tích cực
Coi như thể bạn đã được điều bạn muốn rồi
2. Được khởi tạo và duy trì bởi khách hàng
Nó là nguyên nhân dẫn đến sự nhận ra mục tiêu
3. Những giác quan cụ thể dựa trên những mô tả của kết quả và những bước để đạt được nó
Mô tả với hình mẫu đại diện thuộc cảm giác của kết quả, cụ thể là két quả sẽ nhìn, nghe và cảm thấy ra sao khi bạn đạt được nó?
4. Tương tác môi trường chung quanh
Những gì mà mục tiêu của bạn tạo ảnh hưởng cho mọi người?
5. Có nhiều hơn một cách để đạt được mục tiêu
Sửa trong quá trình thực hiện những phần của quy trình để đạt được mục tiêu
6. Bước đầu tiên là cụ thể và có khả năng đạt được
Để có được tự tin và động lực thì bước đầu tiên phải đực thực hiện dễ dàng
7. Liệu điều đó có tăng số lượng lựa chọn không?
Đạt được mục tiêu này phải làm cho cuộc sống phong phú hơn thay vì hạn chế sự phát triển xa hơn
8. Có đáng không?
Lý do cao cả nhất để bạn đạt được mục tiêu
_________________________ _________________________ _________________________
. // See http://yabtb.blogspot.fi/2012/07/resize-popular-post-thumbnail.html var newSize = 190; // this is the new thumbnail size, you can change this $(".popular-posts .item-thumbnail img").each(function() { var oldSize = $(this).attr("width"); $(this).attr("width", newSize); $(this).attr("height", newSize); $(this).attr("src", $(this).attr("src").replace("/s"+oldSize+"-c/", "/s"+newSize+"-c/")); }); //]]>