Home » , , » HÌNH MẪU LIỆU PHÁP SUGGESTED FAMILY

HÌNH MẪU LIỆU PHÁP SUGGESTED FAMILY


Hình mẫu này kéo dài trong 8 đến 10 giờ khi áp dụng với hai người. Chúng tôi dự đoán khi thêm một người vào sẽ làm tăng thời gian từ 2 đến 3 giờ.
Những Tiền giả định:
Từ quan điểm NLP, ta giả sử có hai lý do chính khiến đổ vỡ mối quan hệ
·        Neo tiêu cực
·        Những chiến lược không được hoàn tất
Vậy nên quá trình này được tạo ra để:
1. Xóa bỏ Neo tiêu cực:
a. Xóa bỏ neo tiêu cực và trải nghiệm tiêu cực bằng Liệu pháp DÒng Thời gian. Dọn sạch những sự kiện tiêu cực. Điều này có thể thực hiện được nhờ những cấu trúc hình thức (gestalts)
b. Người thực hành cũng có thể tạo neo tích cực – Cho họ nhớ lại những trạng thái tích cực.
c. Bạn cũng có thể chi cho họ cách tự tạo neo cho mình.
2. Dạy họ những chiến lược cần thiết phải thực hiện trong những mối quan hệ và loại bỏ những chiến lược không hoàn thành.
a. Chương trình nâng cao.
Myers Briggs
                   I/E
                   S/N
                   T/F
                   J/P
Định hướng
Frame
Thuyết phục
Mối Quan hệ
Cấu trúc của luật lệ (Những luật trong Quản lý)
Dòng thời gian
b. Những giá trị và cấp độ giá trị
c. Chiến lược yêu thương
* Hấp dẫn
* Nhận ra sự hấp dẫn
* Yêu sâu đậm
d. Đại diện chính (Primary Rep)
Các bước thực hiện:
1. Hỏi: “Liệu cuộc hôn nhân này có đáng cứu vãn không? Có đáng để trở thành vợ chồng của nhau không?” (Hỏi câu này mỗi khi bạn bắt đầu một cuộc giao tiếp; nó sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian)
2. Tìm những Chương trình và Giá trị Meta của họ
3. Gặp trực tiếp và điều trị từng cá nhân một.
a. Ngắt kết nối với những neo tiêu cực.
b. Xóa bỏ cảm giác tội lỗi, bực tức, giận dữ, nỗi sợ, vv…
c. Dùng biện pháp kết hợp và thương lượng
* Cha
* Mẹ
* Những người quan trọng khác,…
d. Kiểm tra những hình mẫu có vai diễn.
4. Liệu pháp cặp đôi – Vui vẻ đi
a. Thực hiện chương trình Meta, Dòng Thời gian, Những giá trị, Chiến lược yêu thương
b. Thiết đặt và tạo sự thống nhất
                   1. Không hai mang
                   2. Trao đổi với nhau để giải quyết vấn đề
                   3. Những hệ thống khởi tạo và hỗ trợ
5. Neo
a. Xử lý những neo tiêu cực
b. Đưa ra những ví dụ để giải thích nguyên lý hoạt động
c. Tạo neo tích cực
d. Tạo lại những neo tích cực tại lúc bắt đầu mối quan hệ.
e. Dạy họ cách sử dụng neo.

6. Kiểm tra và đồng hành cho tương lai
_________________________ _________________________ _________________________
. // See http://yabtb.blogspot.fi/2012/07/resize-popular-post-thumbnail.html var newSize = 190; // this is the new thumbnail size, you can change this $(".popular-posts .item-thumbnail img").each(function() { var oldSize = $(this).attr("width"); $(this).attr("width", newSize); $(this).attr("height", newSize); $(this).attr("src", $(this).attr("src").replace("/s"+oldSize+"-c/", "/s"+newSize+"-c/")); }); //]]>