Tinh thần tích cực là gì?


Tinh thần tích cực không chỉ đơn giản là cái nhìn lạc quan vào cuộc sống. Khi hiểu rõ ý nghĩa cụm từ này và áp dụng một cách đúng đắn, bạn sẽ thấy tinh thần tích cực là một quá trình bốn mặt:
       1.   Suy nghĩ trung thực và hài hòa
      2.     Ý thức về thành công
      3.     Có triết lý sống toàn diện
     4.     Có khả năng thực hiện những điều đúng đắn và tốt đẹp
Napoleon Hill đã định nghĩa về tinh thần tích cực: “…Là trạng thái tự tin, trung thực, có tính xây dựng của tâm hồn; được tạo ra, gìn giữ vào củng cố tùy theo cách riêng của từng cá nhân với những hoạt động tinh thần dựa trên động cơ thích nghi của người đó”
W. Clement Stone cho rằng: “Tinh thần tích cực là những suy nghĩ, hành động và phản ứng chân thật, đúng đắng trước một hoàn cảnh hay một chuỗi hoàn cảnh mà không chống lại quy luật của tạo hóa hay nhân quyền”.
Stone còn giải thích thêm: “Bạn là sản phẩm của sự di truyền, môi trường, thể xác, tâm trí, và tiềm thức. Bạn chịu ảnh hưởng của không gian, và hơn thế là những sức mạnh vô hình mà bạn có thể hoặc không thể tự nhận biết. Khi suy nghĩ với tinh thần tích cực, bạn có thể tác động, sử dụng, điều khiển, hòa hợp hay cân bằng lại bất cứ, hoặc tất cả các yếu tố trên. Bạn đủ khả năng định hướng cho suy nghĩ, làm chủ cảm xúc và tạo ra số phận của mình. Bạn là tinh thần trong một thể xác”.
Vậy “thái độ tích cực của tinh thần” là gì? Hãy tìm hiểu ý nghĩa của những từ tạo nên cụm từ này:

Thái độ:

Tinh thần tích cực tùy thuộc vào những thái độ đúng đắn, còn gọi là tâm trạng hay cảm xúc. Thái độ là những gì liên quan đến cảm xúc cơ bản của bạn về bản thân, những người xung quanh, hoàn cảnh, tình huống và sự việc xảy ra trong cuộc sống.

Tích cực:

Là động lực hay sức mạnh được liên kết với những tính cách “trội” như trung thực, trung thành, yêu thương, liêm chính, hy vọng, lạc quan, can đảm, chủ động, rộng lượng, siêng năng, tốt đẹp, có lương tri…

Tinh thần:

Là sức mạnh của tâm hồn cứ không phải của thể xác. Hãy nhớ: “Bạn là tinh thần trong một thể xác”. Tinh thần là nơi làm chủ và điều khiển toàn bộ hoạt động của con người.

Sáu chữ trên tạo nên cụm từ “thái độ tích cực của tinh thần”, nó là khuôn mẫu chuẩn mực của tâm trí, là kim chỉ nam hướng hành động của bạn đến những điều tốt đẹp.
Thái độ tích cực là chất liệu giúp ổn định cuộc sống mà bạn và tôi đều cần, cũng giống như bộ phận giảm xóc giữ cho con tàu được thăng bằng và vững vàng hơn trong cơn biển động. Bên cạnh đó, một điều vô cùng quan trọng nữa là bộ phận giảm xóc ấy phải được sử dụng thường xuyên, nếu không, nó sẽ trở nên vô ích.
Đó là lý do tại sao những người không phát triển tinh thần sống tích cực đối với công việc và cuộc sống thường rơi vào trạng thái chán chường, mệt mỏi. Một số người còn mắc phải những căn bệnh như căng thẳng, suy sụp tinh thần vì bị quá tải bởi những bất an trong cuộc sống. Thêm vào đó, họ còn gây ảnh hưởng không tốt đến những người xung quanh, đặc biệt là những người thân thuộc.

Khi phát triển suy nghĩ tích cực và lọa trừ tiêu cực, bạn đã sử dụng một bộ phận giữ thăng bằng tự nhiên và hiệu quả hơn bất cứ điều gì. Hãy tin, bạn luôn có đủ sức mạnh để lèo lái suy nghĩ, điều khiển cảm xúc và tạo nên số phận cho mình.
_________________________ _________________________ _________________________
. // See http://yabtb.blogspot.fi/2012/07/resize-popular-post-thumbnail.html var newSize = 190; // this is the new thumbnail size, you can change this $(".popular-posts .item-thumbnail img").each(function() { var oldSize = $(this).attr("width"); $(this).attr("width", newSize); $(this).attr("height", newSize); $(this).attr("src", $(this).attr("src").replace("/s"+oldSize+"-c/", "/s"+newSize+"-c/")); }); //]]>