Neo cảm xúc

NEO CẢM XÚC

KẾT QUẢ MONG MUỐN:
Có khả năng neo một trạng thái tại bất cứ thời điểm nào và với mọi hình mẫu.
LÝ THUYẾT:
A. Định nghĩa: Bất cứ khi nào một người đang ở trạng thái căng thẳng, tại đỉnh điểm của trải nghiệm đó, một hành động cụ thể được thực hiện thì hai trải nghiệm có được gắn kết với nhau trong tâm trí.
B. Neo có thể đưa bạn về những trạng thái đã qua và kết nối những trạng thái trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

QUÁ TRÌNH:
Bốn bước tạo neo:
1. Yêu cầu một người hồi tưởng một trải nghiệm rõ ràng trong quá khứ
2. Neo (cung cấp) một nhân tố kích thích tại đỉnh điểm (quan sát biểu đồ phía dưới)
3. Thay đổi trạng thái của người đó
4. Khơi dậy trạng thái cũ – Kiểm tra neo
Năm điểm quan trọng trong tạo neo:
1. Cường độ của trải nghiệm
2. Thời điểm tạo neo
3. Mức độ độc nhất của neo
4. Quá trình thực hiện lại nhân tố kích thích
5. Số lần thực hiện

TRẢ NEO (ANCHORING)
KẾT QUẢ MONG MUỐN
Có thể trả neo hoàn cảnh của một người vào bất kì phương thức nào.

LÝ THUYẾT
A. Định nghĩa: Vào bất kỳ thời điểm nào mà một người ở trong trạng thái gắn kết sâu với tình huống và trạng thái cảm xúc cao độ, nếu vào đỉnh điểm của trải nghiệm đó, có một tác nhân kích thích cụ thể được áp vào thì 2 yếu tố đó sẽ liên kết với nhau về mặt thần kinh.
B. Thả neo có thể hỗ trợ cho bạn trong việc mở những lối vào quá khứ và kết nối trạng thái trong quá khứ với hiện tại và tương lai.

TIẾN HÀNH
Bốn bước để thả neo:
1. Cho người đó gợi nhớ lại 1 chuyện trong quá khứ
2. Thả neo (cung cấp) một yếu tố kích thích cụ thể vào lúc đỉnh điểm (xem biểu đồ dưới đây)
3. Thay đổi trạng thái của người đó
4. Gợi lên trạng thái đó – làm nổi neo lên để kiểm tra
5 yếu tố mấu chốt của việc thả neo:
1. Cường độ của trải nghiệm
2. Thời gian thả neo
3. Sự độc nhất của neo
4. Sự sao chép của yếu tố kích thích
5. Số lần

KỊCH BẢN GỢI LÊN TRẠNG THÁI
Những trạng thái tốt nhất để thả neo là trạng thái xuất hiện tự nhiên, tiếp theo là các trạng thái cảm xúc kết nối sâu sắc, sống động trong quá khứ. Ít ưu tiên nhất là những trạng thái được tạo mới.
Bạn có thể nhớ được mà bạn hoàn toàn…?
Bạn có thể nhớ được thời điểm cụ thể không?
Bây giờ khi bạn quay lại thời điểm đó ngay bây giờ, hãy quay lại ngay thời điểm đó, hãy bay hạ xuống cơ thể bạn, hãy nhìn những gì bạn đã thấy, nghe thấy những gì bạn nghe thấy và thực sự cảm nhận những cảm giác của việc hoàn toàn được…?

CÁC HOÀN CẢNH ĐỂ SẮP XẾP NEO
Để chồng neo, hãy gợi ra vài trạng thái ví dụ và thả neo cho chúng vào cùng 1 điểm. Trạng thái được chọn cho một neo được chồng cụ thể có thể giống hoặc khác nhau. Trong kỹ thuật Neo Nội Lực và Kỹ thuật Phá Vỡ Neo tiêu cực (Collapse Anchors o, các trạng thái được chồng phải khác nhau. Trong kỹ thuật Neo Dây Chuyền, hoàn cảnh của mỏ neo sắp xếp phải giống nhau)
·        Thời điểm mà các bạn cảm thấy hoàn toàn đầy sức mạnh
·        Thời điểm mà các bạn hoàn toàn được yêu thương
·        Thời điểm mà bạn thực sự cảm thấy bạn có thể đạt được bất kỳ điều gì mình muốn, thời điểm mà bạn có thể có tất cả
·        Thời điểm mà bạn thật sự thấy dồi dào năng lượng, khi bạn có rất nhiều năng lượng
·        Thời điểm mà bạn cười lăn lộn
·        Thời điểm mà bạn thấy hoàn toàn tự tin
Những trạng thái tốt nhất để neo giữ là những trạng thái đang diễn ra. Tiếp tới là những trạng thái rõ ràng, có liên hệ cao trong quá khứ. Những trạng thái được tạo ra thường không được dùng.
Bạn có thể nhớ lại khoảng thời gian mà lúc đó bạn thật sự…?
Bạn có thể nhớ cụ thể thời điểm không?
Giờ bạn sẽ quay lại lúc dó…trở lại đúng thời điểm đó, và từ từ trở về cơ thể bạn, nhìn những gì bạn đã nhìn trước đây, nghe những gì bạn đã từng nghe và cảm nhận lại cái cảm giác khi bạn hoàn toàn…

NHỮNG TRẠNG THÁI CHỒNG NEO
Để có thể chồng neo, giả định nhiều trạng thái rồi neo chúng lại cùng một lúc. Những trạng thái dùng để chồng neo ở những lần khác nhau có thể giống hoặc khác nhau (Trong Neo Resource và Neo Collapse, những trạng thái phải khác nhau. Trong Neo Chaining, những trạng thái dùng cho mỗi Neo chồng phải giống nhau).
·        Một khoảng thời gian bạn cảm thấy tràn trề sức mạnh
·        Một khoảng thời gian bạn cảm thấy mình thực sự được yêu
·        Một khoảng thời gian bạn cảm thấy mình có thể có tất cả những gì mình muốn, một khoảng thời gian mà bạn có thể có tất cả.
·        Một khoảng thời gian bạn cảm thấy tràn trề năng lượng
·        Một khoảng thời gian khi bạn cười lăn cười bò
·        Một khoảng thời gian bạn cảm thấy hoàn toàn tự tin


PHÁ BỎ NEO TIÊU CỰC
1. Tạo mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng
2. Nói với khác hàng việc bạn sắp làm: “Ngay sau đây tôi sẽ thực hiện một quá trình gọi là “Collapse Anchors” (giải thích), và để làm dduowjwc tôi cần phải chạm vào bạn, O.K?
3. Chọn những trạng thái tích cực cần thiết và chọn ra những trạng thái tiêu cực cần loại bỏ (collapre). Chú ý xác định rõ những trạng thái cụ thể liên quan.
4. Khi bạn giả định những trạng thái tích cực, hãy trải nghiệm chúng trước khi bạn giả định chúng với khách hàng.
5. Hãy chắc chắn khách hàng đang ở đỉnh điểm của những trạng thái bạn muốn neo.
6. Neo tất cả những trạng thái tích cực vào cùng một chỗ, có thể là nắm tay hoặc những vị trí để nhận dạng khác.
7. Chỉ neo những trạng thái tiêu cực một lần duy nhất.
8. Kích tất cả các neo tại cùng một thời điểm cho đến khi tất cả cùng đạt tới đỉnh điểm, và quá trình kết hợp đã hoàn tất (quan sát khách hàng, họ thường sẽ có những biểu hiện bất đối xứng cho đến khi quá trình kết hợp hoàn tất)
9. Giải phóng những neo tiêu cực
10. Giữ những neo tích cực trong 5 giây sau đó thả ra
11. Kiểm tra: “Giờ bạn cảm thấy sao về trạng thái cũ đó!”
12. Đồng hành tương lai: “Nếu trong tương lai bạn ở trong tình trạng tương tự, chuyện gì sẽ xảy ra?”

NEO DÂY CHUYỀN
Neo dây chuyền là một kỹ thuật dùng khi những trạng thái mong muốn rất khác với trạng thái hiện tại và trạng thái hiện tại là trạng thái bế tắc.
1. Tạo thiện cảm
2. Nói với khác hàng bạn sắp làm gì: “Ngay sau đây tôi sẽ thực hiện một quá trình gọi là “Chaning Anchors” (giải thích), và để làm được, tôi cần phải chạm vào bạn, O.K?
3. Xác định trạng thái không mong muốn hiện tại (Ví dụ: Sự trì hoãn), và xác định trạng thái tích cực mong muốn (Ví dụ: Motivation)
4. Thiết kế Chain: xác định những trạng thái trung gian cần thiết để dẫn tới trạng thái cuối cùng. (Ví dụ: “Bạn đang trì hoãn mọi việc, điều gì sẽ giúp bạn thoát khỏi trạng thái này?”)

          1---------------------1----------------------1-----------------------1

Hiện tại                   Trung gian             Trung gian                    Đích
(trạng thái #1)     (Trạng thái #2)      (Trạng thái # 3)           (Trạng thái # 4)

5. Trải nghiệm từng trạng thái và neo từng trạng thái ở những vị trí riêng biệt, bắt đầu từ trạng thái hiện tại tới trạng thái cuối cùng. (Bạn có thể sẽ phải stack những trạng thái này để đạt cường độ mạnh). Chắc chắn rằng đối tượng phải thoát khỏi trạng thái cũ trước khi neo trạng thái mới. (Phá bỏ trạng thái giữa mỗi lần neo, đặc biệt là giữa hai trạng thái đầu và cuối).
6. Kiểm tra từng trạng thái. Đảm bảo khách hàng qua từng trạng thái một.
7. Nối những trạng thái với nhau. Kích hoạt #1, khi #1 đến đỉnh điểm, kích hoạt #2 đồng thời thả neo #1. Khi 2 tới đích, thêm #3 đồng thời thả #2,vv…theo cách như vậy. (Đây không phải là Collapre vì hai trạng thái không đạt đỉnh điểm cùng một lúc)
8. Kiểm tra: Kích hoạt neo trạng thái hiện tại. Khách hàng sẽ đạt được trạng thái cuối cùng.
9. Hỏi khách hàng: “Giờ bạn cảm thấy sao về _____.” Ví dụ: Bạn cảm thấy sao về sự trì hoãn?
10. Đồng hành tương lai: “Một lúc nào đó trong tương lai, bạn gặp một sự việc mà nếu nó xảy ra trong quá khứ, bạn đã định _____ (ví dụ: trì hoãn), điều gì sẽ xảy ra?”


NLP THAY ĐỔI LỊCH SỬ CÁ NHÂN
Thay đổi lịch sử cá nhân nhằm mục đích thay đổi một số ký ức trong quá khứ và tạo thêm nguồn lực. Nó đã được thay thế bởi kỹ thuật Liệu pháp Dòng Thời gian (Time Line Therapy­­TM).
Quy trình:
1. Tạo lập và thiết đặt một neo của nguồn tích cực.
2. Xác định với khác hàng một trạng thái lặp đi lặp lại không mong muốn, và neo giữ trạng thái đó lại.
3. Kích hoạt neo của trạng thái không mong muốn đó trong khi bạn xác định và neo lại một sự kiện trong quá khứ của khách hàng lúc họ trải nghiệm trạng thái đó.
4. Lặp lại bước trên, neo giữ ít nhất hai sự kiện nữa (tùy theo nhu cầu)
5. Đảm bảo rằng trạng thái gắn với nguồn lực tích cực mạnh hơn trạng thái gắn với nguồn lực tiêu cực.
6. Kích hoạt neo của sự kiện đầu tiên trong khi đang giữ neo nguồn lực tích cực và yêu cầu khách hàng trải nghiệm lại sự kiện với những nguồn lực mới.
7. Lặp lại bước trên với từng sự kiện được neo giữ.
8. Kiểm tra lại

9. Đồng hành cho tương lai
_________________________ _________________________ _________________________
. // See http://yabtb.blogspot.fi/2012/07/resize-popular-post-thumbnail.html var newSize = 190; // this is the new thumbnail size, you can change this $(".popular-posts .item-thumbnail img").each(function() { var oldSize = $(this).attr("width"); $(this).attr("width", newSize); $(this).attr("height", newSize); $(this).attr("src", $(this).attr("src").replace("/s"+oldSize+"-c/", "/s"+newSize+"-c/")); }); //]]>