Home » , , » Những hướng đi chủ yếu của tiềm thức

Những hướng đi chủ yếu của tiềm thức


Từ bài huấn luyện Chứng chỉ Liệu pháp Dòng Thời gian
1. Lưu trữ ký ức
Tạm thời (liên quan tới thời gian)
Không tạm thời (không liên quan tới thời gian)
2. Là vùng của những xúc cảm.
3. Tổ chức lại toàn bộ ký ức
(Dùng Dòng Thời gian. Nguyên lý dựa trên cấu trúc hình thức)
4. Kiềm hãm ký ức với những cảm xúc tiêu cực chưa được giải quyết
5. Trình bày những ký ức bị kiềm hãm để thể hiện quyết tâm
(Để trở nên thực tế và giải tỏa cảm xúc)
6. Giữ những cảm xúc bị kiềm chế để tự bảo vệ mình
7. Vận hành cơ thể
Có một hình ảnh:
Về cơ thể hiện tại
Về một sức khỏe hoàn hảo (trong con người ở trạng thái cao hơn)
8. Giữ gìn cơ thể
Duy trì sự toàn vẹn của cơ thể
9. Trở thành một cá thể có đạo đức (những chuẩn mực đạo đức mà bạn được dạy và chấp nhận)
10. Hứng thú với việc phục vụ, cần chỉ dẫn rõ ràng để có thể làm theo.
11. Điều khiển và duy trì mọi cảm nhận
Thường
Cảm nhận bằng trực giác
Thu nhận và truyền những cảm nhận tới tiềm thức
12. Tạo lập, lưu trữ, phân phát và tuyển “năng lượng”
13. Giữ những bản năng và thói quen sáng tạo
14. Cần làm đi làm lại nhiều lần đến khi thói quen được thiết đặt
15. Được lập trình để khám phá nhiều thêm
Luôn có nhiều điều hơn để ta khám phá
16. Hoạt động tốt nhất khi là một thể thống nhất
Không cần các bộ phận để hoạt động
17. Mang ý nghĩ biểu tượng
Dùng và phản hồi những biểu tượng
18. Mọi thứ đều là về bạn
19. Hoạt động dựa trên tiêu chí tốn ít công sức nhất

20. Không làm việc với những giá trị tiêu cực.
_________________________ _________________________ _________________________
. // See http://yabtb.blogspot.fi/2012/07/resize-popular-post-thumbnail.html var newSize = 190; // this is the new thumbnail size, you can change this $(".popular-posts .item-thumbnail img").each(function() { var oldSize = $(this).attr("width"); $(this).attr("width", newSize); $(this).attr("height", newSize); $(this).attr("src", $(this).attr("src").replace("/s"+oldSize+"-c/", "/s"+newSize+"-c/")); }); //]]>