Home » , , » Quan sát người khác, giác quan nhạy bén

Quan sát người khác, giác quan nhạy bén


Nguyên tắc: lấy hình mẫu Milton Erickson, người sáng lập NLP đã quan sát thấy mọi người làm những phút giây thay đổi liên tục, và những thay đổi đó đều có ý nghĩa nếu bạn có đủ nhạy bén giác quan
1. Màu da
Sáng………………………………………………………………………...Tối
2. Sắc da
Đều…………………………………………………………………Không đều
3. Nhịp thở
Tốc độ
Nhanh…………………………………Chậm
Vị trí
Cao……………………………………..Thấp
4. Kích thước môi dưới
Có đường kẻ môi………………………………Không có đường kẻ môi
5. Ánh mắt
Độ tập trung
Cao……………………………………..Thấp
Độ giãn đồng tử

Giãn…………………………………….Không giãn
_________________________ _________________________ _________________________
. // See http://yabtb.blogspot.fi/2012/07/resize-popular-post-thumbnail.html var newSize = 190; // this is the new thumbnail size, you can change this $(".popular-posts .item-thumbnail img").each(function() { var oldSize = $(this).attr("width"); $(this).attr("width", newSize); $(this).attr("height", newSize); $(this).attr("src", $(this).attr("src").replace("/s"+oldSize+"-c/", "/s"+newSize+"-c/")); }); //]]>