Home » , , , » 6 bước để biến khát khao thành vàng

6 bước để biến khát khao thành vàng

Phương pháp để biến khát vọng giàu có của bạn thành những tài sản vật chất tương đương bao gồm sáu bước rõ ràng và thiết thực sau đây:

Bước 1: Xác định rõ trong tâm trí bạn số tiền chính xác mà bạn muốn có
Bước 2: Xác định rõ xem bạn định đánh đổi cái gì để nhận được số tiền mà bạn mong muốn
Bước 3: Xác định rõ ngày mà bạn muốn có được số tiền đó
Bước 4: Hãy lên một kế hoạch cụ thể để thực hiện ước muốn của bạn và bắt đầu thực hiện kế hoạch này ngay, dù bạn đã sẵn sàng hay chưa.
Bước 5: Viết 1 bản tuyên bố rõ ràng và ngắn gọn trong đó liệt kê số tiền mà bạn muốn có, thời hạn để đạt được số tiền đó, cái giá mà bạn sẵn sàng trả và một kế hoạch cụ thể để đạt được nó.
Ví dụ: "Vào ngày…tháng…năm…, tôi sẽ có được 1 tỷ đồng. Số tiền này sẽ đến với tôi nhiều lần qua nhiều thời gian khác nhau trong suốt khoảng thời gian từ nay đến đó.
Để có được số tiền đó, tôi sẽ làm việc một cách hiệu quả nhất trong khả năng có thể. Tôi sẽ cống hiến hết mình như một người bán hàng với tất cả sức lực và hiệu suất tốt nhất có thể (miêu tả thật kỹ phương thức dịch vụ hay thương mại mà bạn dự định thực hiện).
Tôi tin rằng tôi sẽ có được món tiền này. Niềm tin của tôi mãnh liệt đến mức tôi có thể thấy được tiền đang ở trước mắt. Tôi có thể sờ thấy chúng. Số tiền đó đang chờ được chuyển tới tôi vào thời điểm đã định và theo đúng với những dự án kinh doanh mà tôi dự định thực hiện để có được chúng. Tôi đang chờ đợi một kế hoạch mà qua đó tôi có thể tích lũy được số tiền trên và tôi sẽ làm theo kế hoạch cho đến khi tôi nhận được kết quả đó”.
Bước 6: Đọc to bản tuyên bố của bạn thành tiếng hai lần một ngày, một lần trước khi đi ngủ và một lần khi thức dậy. Trong lúc bạn đọc, hãy tập tưởng tượng, cảm nhận và tin rằng bạn đã có được số tiền đó rồi.

Hãy dán một bản copy lời tuyên bố của bạn ở nơi bạn có thể thấy được nó cả ngày lẫn đêm. Đọc nó trước khi đi ngủ cũng như sau khi thức dậy cho đến khi nó được lưu lại trong đầu.




_________________________ _________________________ _________________________
. // See http://yabtb.blogspot.fi/2012/07/resize-popular-post-thumbnail.html var newSize = 190; // this is the new thumbnail size, you can change this $(".popular-posts .item-thumbnail img").each(function() { var oldSize = $(this).attr("width"); $(this).attr("width", newSize); $(this).attr("height", newSize); $(this).attr("src", $(this).attr("src").replace("/s"+oldSize+"-c/", "/s"+newSize+"-c/")); }); //]]>