Tạo thiện cảm trong giao tiếp

RAPPORT (Thiện cảm)


Kết quả mong muốn:
Có thể tạo rapport với bất kỳ ai, tại bất kỳ thời điểm nào
Lý thuyết:
A. Giao tiếp bao gồm:
7% LỜI NÓI
38% NGỮ ĐIỆU
55% NGÔN NGỮ CƠ THỂ
B. Những người giống nhau sẽ dễ thích nhau hơn. Rapport là một sự phản hồi, không nhất thiết phải là “thích”
Quá trình:
A. Rapport được tạo ra từ việc matching và miroring (mô phỏng)
B. Những yếu tố chính của rapport:
Miroring
Matching
NGÔN NGỮ CƠ THỂ            (55%)
Dáng đứng
Cử chỉ
Nét mặt và cách nháy mắt
Nhịp thở
NGỮ ĐIỆU                             (38%)
Giọng nói
Cao độ
Tốc độ
Chất giọng
Âm lượng
LỜI NÓI                                 (7%)
Vị ngữ
Từ khóa
Kinh nghiệm chung và tương tác

Khái quát nội dung
_________________________ _________________________ _________________________
. // See http://yabtb.blogspot.fi/2012/07/resize-popular-post-thumbnail.html var newSize = 190; // this is the new thumbnail size, you can change this $(".popular-posts .item-thumbnail img").each(function() { var oldSize = $(this).attr("width"); $(this).attr("width", newSize); $(this).attr("height", newSize); $(this).attr("src", $(this).attr("src").replace("/s"+oldSize+"-c/", "/s"+newSize+"-c/")); }); //]]>