Home » , , » Thiết lập mục tiêu thông minh

Thiết lập mục tiêu thông minh

S.M.A.R.T GOALS


Mục tiêu: “Điểm nhấn tới hoặc điểm kết thúc trong tâm trí”
Nhắm tới liên quan tới chỉ dẫn
Kết thúc liên quan tới kết quả
S       Cụ thể một việc
          Đơn giản

M      Có thể đo được
          Có ý nghĩa với bạn
         
          Như thể đang diễn ra
A       Như thể không đạt được
          Mọi lĩnh vực trong cuộc sống

R       Như là không thực tế
          Phản hồi? Tương tác với môi trường

T       Thời gian cụ thể
          Hướng tới điều bạn muốnCách đạt mục tiêu:________________________
Bắt đầu bằng việc hỏi bản thân: “Tại sao đến tận bây giờ mình vẫn chưa đạt được nó?”
__________________________________________________________________________________________________________________________
1. Trạng thái tích cực
“Điều cụ thể bạn muốn là gì?”
__________________________________________________________________________________________________________________________
2. Trạng thái cụ thể bây giờ
“Giờ bạn đang ở đâu?”
__________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
3. Cụ thể hóa kết quả
“Bạn sẽ thấy, nghe, cảm nhận, vv…thấy gì khi bạn đạt được nó?
·        Như thể bây giờ
·        Làm nó trở nên hấp dẫn
·        Đặt nó vào tương lai. Đảm bảo bạn đã tạo ra một hình ảnh tương lai rõ ràng
__________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
4. Cụ thể hóa quá trình phù hợp.
“Làm thế nào để bạn biết lúc bạn có được nó”
__________________________________________________________________________________________________________________________
5. Quyết định
“Kết quả này sẽ đem lại gì cho bạn hoặc cho phép bạn làm gì?”
__________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
6. Bạn có tự bắt đầu và duy trì nó không?
“Liệu nó có phải chỉ dành cho bạn?”
7. Liệu nó đã được điều chỉnh phù hợp với ngữ cảnh chưa?
“Bạn muốn nó ở đâu, vào lúc nào, như thế nào và với ai?”
__________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
8. Những nguồn lực cần thiết
“Hiện tại bạn đang có gì, và bạn cần gì để đạt được kết quả?”
·        “Bạn đã từng làm việc này trước đây chưa?”
·        “Bạn có biết ai đã từng làm chưa?”
·        “Bạn có thể hành xử như thể bạn đã đạt được nó không?”
__________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________

9. Nó đã tương tác chưa?
·        “Mục đích gì khiến bạn muốn điều này?”
__________________________________________________________________________________________________________________________
·        “Bạn sẽ đạt được gì hoặc mất gì nếu bạn đạt được nó?”
__________________________________________________________________________________________________________________________
10. Câu hỏi định lượng:
·        Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn đạt được nó?
__________________________________________________________________________________________________________________________
·        Chuyện gì sẽ không xảy ra nếu bạn đạt được nó?
__________________________________________________________________________________________________________________________
·        Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn không đạt được nó?
__________________________________________________________________________________________________________________________
·        Chuyện gì sẽ không xảy ra nếu bạn không đạt được nó?
__________________________________________________________________________________________________________________________


_________________________ _________________________ _________________________
. // See http://yabtb.blogspot.fi/2012/07/resize-popular-post-thumbnail.html var newSize = 190; // this is the new thumbnail size, you can change this $(".popular-posts .item-thumbnail img").each(function() { var oldSize = $(this).attr("width"); $(this).attr("width", newSize); $(this).attr("height", newSize); $(this).attr("src", $(this).attr("src").replace("/s"+oldSize+"-c/", "/s"+newSize+"-c/")); }); //]]>