Home » , , » Xóa bỏ nỗi sợ hãi

Xóa bỏ nỗi sợ hãi

XÓA BỎ NỖI SỢ HÃI

Hình mẫu Fast Phobia sẽ hiệu quả hơn khi được sử dụng cùng với Liệu pháp Dòng Thời gian. Xem sổ tay đào tạo Liệu pháp Dòng Thời gian để biết thêm chi tiết.
1. (Không bắt buộc): Tạo một neo nguồn lực
2. Thừa nhận việc chỉ học một lần và khả năng học của khách hàng.
3. Tìm chiến lược có thể sử dụng để tạo nỗi sợ.
4. Dùng những kỹ thuật trong Liệu pháp Dòng Thời gian, để khách hàng quay trở lại thời điểm trước khi sự kiện đầu tiên xảy ra.
5. Tạo một cảnh phim dựa trên Dòng Thời gian và để khách hàng quan sát từ vị trí chiếu phim
6. Chạy bộ phim từ đầu đến cuối trong chế độ đen trắng.
7. Dùng hình ảnh tại cuối bộ phim và tắt màn hình
8. Để khách hàng hòa mình vào với ký ức và chạy bộ phim ngược lại từ cuối về đầu trong chế độ có màu.
9. Lặp lại các bước từ 6 đến 8 cho đến khi khách hàng không thể có lại cảm giác (K) nữa, hoặc cho đến khi những ký ức không thể được truy cập nữa. (Nếu bạn đang muốn xóa đi một ký ức thì hãy đưa ra những lời chỉ dẫn phù hợp).

10. Kiểm tra mối quan hệ với môi trường. Nếu cần, hãy dùng swish. Kiểm tra và đồng hành cho tương lai.
_________________________ _________________________ _________________________
. // See http://yabtb.blogspot.fi/2012/07/resize-popular-post-thumbnail.html var newSize = 190; // this is the new thumbnail size, you can change this $(".popular-posts .item-thumbnail img").each(function() { var oldSize = $(this).attr("width"); $(this).attr("width", newSize); $(this).attr("height", newSize); $(this).attr("src", $(this).attr("src").replace("/s"+oldSize+"-c/", "/s"+newSize+"-c/")); }); //]]>