Home » » 5 YẾU TỐ ĐỂ THÀNH CÔNG

5 YẾU TỐ ĐỂ THÀNH CÔNG

Đâu là bên bạn sẽ lựa chọn? Có phải bạn là người đứng về phía lý do trong cuộc sống hạy bạn là người đứng về kết quả? C > E
Sự nghiệp?
Mối quan hệ?
Sức khỏe?
Gia đình?
Phát triển bản thân?
Tâm linh?


5 YẾU TỐ ĐỂ THÀNH CÔNG

1. Có mục tiêu: xác định rõ ràng mục tiêu của bạn
2. Hành động
Thiết lập quy trình
Đưa ra hành động
3. Có giác quan nhạy bén
Chú ý tới những phản hồi từ toàn bộ giác quan của bạn
4. Có hành động linh hoạt
Làm tất cả mọi thứ để đạt được kết quả bạn muốn
Thay đổi liên tục cho đến khi bạn đạt được kết quả bạn muốn
5. Thực hành hành động và suy nghĩ của người chiến thắng
Sử dụng cơ thể 1 cách tràn đầy năng lượng và trạng thái tâm lý chủ động
_________________________ _________________________ _________________________
. // See http://yabtb.blogspot.fi/2012/07/resize-popular-post-thumbnail.html var newSize = 190; // this is the new thumbnail size, you can change this $(".popular-posts .item-thumbnail img").each(function() { var oldSize = $(this).attr("width"); $(this).attr("width", newSize); $(this).attr("height", newSize); $(this).attr("src", $(this).attr("src").replace("/s"+oldSize+"-c/", "/s"+newSize+"-c/")); }); //]]>