Home » » NHỮNG ĐIỀU KIỆN CÓ ĐẦU RA VÀ MỤC TIÊU ĐƯỢC XÂY DỰNG TỐT

NHỮNG ĐIỀU KIỆN CÓ ĐẦU RA VÀ MỤC TIÊU ĐƯỢC XÂY DỰNG TỐT

NHỮNG ĐIỀU KIỆN CÓ ĐẦU RA VÀ MỤC TIÊU ĐƯỢC XÂY DỰNG TỐT
2. Được khởi tạo và duy trì bởi khách hàng
Nó là nguyên nhân nhân đến sự nhận ra mục tiêu
3. Những giác quan cụ thể dựa trên những mô tả của kết quả và những bước để đạt được nó
Mô tả với hình mẫu đại diện thuộc cảm giác của kết quả, cụ thể là két quả sẽ nhìn, nghe và cảm thấy ra sao khi bạn đạt được nó?
4. Tương tác môi trường chung quanh
Những gì mà mục tiêu của bạn tạo ảnh hưởng cho mọi người?
5. Có nhiều hơn một cách để đạt được mục tiêu
Sửa trong quá trình thực hiện những phần của quy trình để đạt được mục tiêu
6. Bước đầu tiên là cụ thể và có khả năng đạt được
Để có được tự tin và động lực thì bước đầu tiên phải đực thực hiện dễ dàng
7. Liệu điều đó có tăng số lượng lựa chọn không?
Đạt được mục tiêu này phải làm cho cuộc sống phong phú hơn thay vì hạn chế sự phát triển xa hơn
8. Có đáng không?
Lý do cao cả nhất để bạn đạt được mục tiêu
Cách xây dựng mục tiêu
S.M.A.R.T GOALS
Mục tiêu: “Điểm nhấn tới hoặc điểm kết thúc trong tâm trí”
Nhắm tới liên quan tới chỉ dẫn
Kết thúc liên quan tới kết quả
S Cụ thể một việc
Đơn giản

M Có thể đo được
Có ý nghĩa với bạn

Như thể đang diễn ra
A Như thể không đạt được
Mọi lĩnh vực trong cuộc sống

R Như là không thực tế
Phản hồi? Tương tác với môi trường

T Thời gian cụ thể
Hướng tới điều bạn muốn
Cách đạt mục tiêu:________________________
Bắt đầu bằng việc hỏi bản thân: “Tại sao đến tận bây giờ mình vẫn chưa đạt được nó?”
__________________________________________________________________________________________________________________________
1. Trạng thái tích cực
“Điều cụ thể bạn muốn là gì?”
__________________________________________________________________________________________________________________________
2. Trạng thái cụ thể bây giờ
“Giờ bạn đang ở đâu?”
__________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
3. Cụ thể hóa kết quả
“Bạn sẽ thấy, nghe, cảm nhận, vv…thấy gì khi bạn đạt được nó?
Như thể bây giờ
Làm nó trở nên hấp dẫn
Đặt nó vào tương lai. Đảm bảo bạn đã tạo ra một hình ảnh tương lai rõ ràng
__________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
4. Cụ thể hóa quá trình phù hợp.
“Làm thế nào để bạn biết lúc bạn có được nó”
__________________________________________________________________________________________________________________________
5. Quyết định
“Kết quả này sẽ đem lại gì cho bạn hoặc cho phép bạn làm gì?”
__________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
6. Bạn có tự bắt đầu và duy trì nó không?
“Liệu nó có phải chỉ dành cho bạn?”
7. Liệu nó đã được điều chỉnh phù hợp với ngữ cảnh chưa?
“Bạn muốn nó ở đâu, vào lúc nào, như thế nào và với ai?”
__________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
8. Những nguồn lực cần thiết
“Hiện tại bạn đang có gì, và bạn cần gì để đạt được kết quả?”
“Bạn đã từng làm việc này trước đây chưa?”
“Bạn có biết ai đã từng làm chưa?”
“Bạn có thể hành xử như thể bạn đã đạt được nó không?”
__________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________

9. Nó đã tương tác chưa?
“Mục đích gì khiến bạn muốn điều này?”
__________________________________________________________________________________________________________________________
“Bạn sẽ đạt được gì hoặc mất gì nếu bạn đạt được nó?”
__________________________________________________________________________________________________________________________
10. Câu hỏi định lượng:
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn đạt được nó?
__________________________________________________________________________________________________________________________
Chuyện gì sẽ không xảy ra nếu bạn đạt được nó?
__________________________________________________________________________________________________________________________
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn không đạt đượ nó?
__________________________________________________________________________________________________________________________
Chuyện gì sẽ không xảy ra nếu bạn không đạt được nó?
__________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________ _________________________ _________________________
. // See http://yabtb.blogspot.fi/2012/07/resize-popular-post-thumbnail.html var newSize = 190; // this is the new thumbnail size, you can change this $(".popular-posts .item-thumbnail img").each(function() { var oldSize = $(this).attr("width"); $(this).attr("width", newSize); $(this).attr("height", newSize); $(this).attr("src", $(this).attr("src").replace("/s"+oldSize+"-c/", "/s"+newSize+"-c/")); }); //]]>