Home » , , » Những yếu tố để thành công

Những yếu tố để thành công

Những yếu tố để thành công - NLP Lập trình ngôn ngữ tư duy

5 YẾU TỐ ĐỂ THÀNH CÔNG
1. Có mục tiêu: xác định rõ ràng mục tiêu của bạn
2. Hành động
·        Thiết lập quy trình
·        Đưa ra hành động
3. Có giác quan nhạy bén
Chú ý tới những phản hồi từ toàn bộ giác quan của bạn
4. Có hành động linh hoạt
·        Làm tất cả mọi thứ để đạt được kết quả bạn muốn
·        Thay đổi liên tục cho đến khi bạn đạt được kết quả bạn muốn
5. Thực hành hành động và suy nghĩ của người chiến thắng

·        Sử dụng cơ thể 1 cách tràn đầy năng lượng và trạng thái tâm lý chủ động

Những yếu tố để thành công 

_________________________ _________________________ _________________________
. // See http://yabtb.blogspot.fi/2012/07/resize-popular-post-thumbnail.html var newSize = 190; // this is the new thumbnail size, you can change this $(".popular-posts .item-thumbnail img").each(function() { var oldSize = $(this).attr("width"); $(this).attr("width", newSize); $(this).attr("height", newSize); $(this).attr("src", $(this).attr("src").replace("/s"+oldSize+"-c/", "/s"+newSize+"-c/")); }); //]]>