Đừng

ĐỪNG....

dung

Đừng để tâm...những lời vô ý thức.
Đừng nóng giận... bực tức vu vơ.
Đừng bận lòng...những thái độ hững hờ.
Đừng tranh cãi...với người hay nóng giận.
Đừng than khóc...khi dòng đời nghiệt ngã.
Đừng oán hận...những việc đã trôi qua.
Đừng thù hận...nên sống biết vị tha.
Đừng luyến tiếc...những gì không còn nữa.
Đừng nhục chí...khi cuộc đời gặp chướng ngại.
Đừng gục ngã...khi đường đời gặp thất bại.
Đừng quyên sinh...khi cuộc đời còn tươi đẹp.
Đừng than khóc...khi duyên tình ra đi.
Đừng sân si...cuộc đời chẳng ích gì.
Đừng quỳ luỵ...để đời họ khinh khi.
Đừng bực tức...những việc chẳng ra chi.
Đừng đau khổ...phiền lụy giải quyết gì.
Đừng hành ác...để đời mãi sầu bi.
Đừng ngẫm nghĩ...luyến tiếc mãi được gì.
Đừng u mê...chìm đắm mãi sân si.
Đừng tự mãn...giữa dòng đời lắm thị phi !!!
-st-
Xem Thêm>>>
_________________________ _________________________ _________________________
. // See http://yabtb.blogspot.fi/2012/07/resize-popular-post-thumbnail.html var newSize = 190; // this is the new thumbnail size, you can change this $(".popular-posts .item-thumbnail img").each(function() { var oldSize = $(this).attr("width"); $(this).attr("width", newSize); $(this).attr("height", newSize); $(this).attr("src", $(this).attr("src").replace("/s"+oldSize+"-c/", "/s"+newSize+"-c/")); }); //]]>