Hạnh phúc là gì?

Hạnh phúc là gì?

HẠNH PHÚC LÀ MỘT HÀNH TRÌNH - KHÔNG PHẢI LÀ ĐIỂM ĐẾN
Mỗi bước đi, mỗi hơi thở, mỗi hành động, việc làm của bạn đều tìm được một cảm xúc HẠNH PHÚC thì cuộc đời của bạn là cuộc đời HẠNH PHÚC.
VẬY: làm thế nào để có được hạnh phúc trong mỗi hành động, mỗi việc làm, mỗi bước đi, mỗi hơi thở? Chỉ cần mỗi việc bạn làm là VIỆC TỐT và bạn KHÔNG MONG CẦU gì cho bản thân. Mong cầu cho bản thân càng ít, hạnh phúc của bạn càng tràn đầy. Chẳng mong cầu gì, hạnh phúc của bạn là vô biên.
PS:
- Cảm xúc là món ăn của Tiềm thức. HẠNH PHÚC là sự hưởng thụ CẢM XÚC TÍCH CỰC.
- Bạn đừng đi tìm HẠNH PHÚC ở đâu cả vì nó nằm ngay trong mỗi việc làm, lời nói, hơi thở của bạn.
Hạnh phúc là gì?

Xem thêm: 6 bước để chiến thắng bệnh lưỡng lự


_________________________ _________________________ _________________________
. // See http://yabtb.blogspot.fi/2012/07/resize-popular-post-thumbnail.html var newSize = 190; // this is the new thumbnail size, you can change this $(".popular-posts .item-thumbnail img").each(function() { var oldSize = $(this).attr("width"); $(this).attr("width", newSize); $(this).attr("height", newSize); $(this).attr("src", $(this).attr("src").replace("/s"+oldSize+"-c/", "/s"+newSize+"-c/")); }); //]]>