Home » , » 20 cái KHÔNG bạn cần phải có nếu muốn thành công

20 cái KHÔNG bạn cần phải có nếu muốn thành công

20 Cái "KHÔNG" Bạn Cần Phải Có Nếu Muốn Thành Công

20 cái KHÔNG bạn cần phải có nếu muốn thành công

01. Cuộc sống là KHÔNG đợi chờ

02. Kết hoạch là KHÔNG chậm giờ.

03. Kinh doanh là KHÔNG lờ mờ.

04. Đòi nợ là KHÔNG chần chờ.

05. Tiền bạc là KHÔNG lập lờ.

06. Báo cáo là KHÔNG mập mờ.

07. Kiến thức là KHÔNG ù ờ.

08. Kỹ năng là KHÔNG ngù ngờ.

09. Giao tiếp là KHÔNG bơ phờ.

10. Thái độ là KHÔNG dậm dờ.

11. Tư vấn là KHÔNG đẫn đờ.

12. Tiếp khách là KHÔNG ngẫn ngờ.

13. Tác phong là KHÔNG khù khờ.

14. Vệ sinh là KHÔNG lờ đờ.

15. Giờ nghỉ là KHÔNG vật vờ.

16. Quan hệ là KHÔNG nghi ngờ.

17. Kỷ luật là KHÔNG bất ngờ.

18. Giúp việc là KHÔNG dật dờ.

19. Lãnh đạo là KHÔNG ậm ờ

20. Nhân viên là KHÔNG ngồi chờ.
-st-
Xem Thêm >>>
> Chinh phục bản thân - Phần 3: Xác định giá trị bản thân
> Chinh phục bản thân - Phần 2: Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả
> Chinh phục bản thân - Phần 1: Tiêu diệt cảm xúc tiêu cực
_________________________ _________________________ _________________________
. // See http://yabtb.blogspot.fi/2012/07/resize-popular-post-thumbnail.html var newSize = 190; // this is the new thumbnail size, you can change this $(".popular-posts .item-thumbnail img").each(function() { var oldSize = $(this).attr("width"); $(this).attr("width", newSize); $(this).attr("height", newSize); $(this).attr("src", $(this).attr("src").replace("/s"+oldSize+"-c/", "/s"+newSize+"-c/")); }); //]]>