Home » » 5 khác biệt giữa người thành công và thất bại trong sự nghiệp

5 khác biệt giữa người thành công và thất bại trong sự nghiệp

5 KHÁC BIỆT GIỮA NGƯỜI THÀNH CÔNG VÀ THẤT BẠI TRONG SỰ NGHIỆP

5 khác biệt giữa người thành công và thất bại trong sự nghiệp

1. Độ liều:
- Người thành công: Luôn có quan điểm "Liều ăn nhiều"
- Người thất bại: Câu cửa miệng là "Biết thế"
2. Khi báo đăng về những người giỏi giang, thành đạt:
- Người thành công: Công nhận sự giỏi giang thành đạt của họ, tìm hiểu ngành nghề, cách thức giúp họ thành công.
- Người thất bại: Gato (Ghen Ăn Tức Ở)
3. Quan điểm về thu nhập:
- Người thành công: Thích thu nhập tính theo hiệu quả công việc
- Người thất bại: Thích có thu nhập ổn định hàng tháng.
4. Khi mắc sai lầm:
- Người thành công: Xin lỗi và rút kinh nghiệm.
- Người thất bại: Cãi chày cãi cối, đổ thừa hoặc im ỉm quay đi.
5. Khi đứng trước một sự lựa chọn:
- Người thành công: Chọn tất cả và tìm cách đạt được tất cả
- Người thất bại: Đắn đo lựa chọn và chỉ dám chọn 1 thứ.

Xem Thêm >>>
_________________________ _________________________ _________________________
. // See http://yabtb.blogspot.fi/2012/07/resize-popular-post-thumbnail.html var newSize = 190; // this is the new thumbnail size, you can change this $(".popular-posts .item-thumbnail img").each(function() { var oldSize = $(this).attr("width"); $(this).attr("width", newSize); $(this).attr("height", newSize); $(this).attr("src", $(this).attr("src").replace("/s"+oldSize+"-c/", "/s"+newSize+"-c/")); }); //]]>