Home » » LỜI NÓI CHẲNG MẤT TIỀN MUA – LỰA LỜI MÀ NÓI CHO…TIỀM THỨC THÔNG!

LỜI NÓI CHẲNG MẤT TIỀN MUA – LỰA LỜI MÀ NÓI CHO…TIỀM THỨC THÔNG!

Hàng ngày bạn giao tiếp với ai nhiều nhất? Với chính mình hay người khác?
Rất nhiều người trả lời rằng, giao tiếp với những người xung quanh. Nhưng thực tế, chúng ta giao tiếp với bản thân mình nhiều hơn.
Vậy, nếu giao tiếp với bản thân thì chính xác là giao tiếp với ai? Đó là giao tiếp với TIỀM THỨC của chúng ta.
Khoa học NLP đã nghiên cứu rằng những gì chúng ta nỗ lực trong rất nhiều năm học tập & làm việc, chúng ta chỉ sử dụng không quá 10% năng lực bản thân, còn lại 90% là ẩn số, và “ẩn số” đó được giấu kín bên trong “TIỀM THỨC”.
Nói cách khác, “TIỀM THỨC” là nơi chứa toàn bộ những thông tin, dữ liệu, ký ức…trong quá, là nơi XỬ LÝ THÔNG TIN. Bất kì chúng ta suy nghĩ gì, nói gì…TIỀM THỨC chỉ THỰC THI MỆNH LỆNH đó mà thôi.
Làm thế nào để “HỌC NÓI” theo ngôn ngữ của “TIỀM THỨC” đây. Trong phạm vi bài chia sẻ này, tôi hướng dẫn các bạn 1 phương pháp trong NLP gọi là kỹ thuật “chuyển hóa ý nghĩa – reframing”.
Ngôn ngữ tích cực – NÊN SỬ DỤNG
Ngôn ngữ tiêu cực – KHÔNG NÊN SỬ DỤNG
Tôi làm được – I canTôi không làm được – I can’t
Tôi thực hiện – I willNếu – If
Mong kết quả tốt – Expect the bestHy vọng
Tôi biết – I knowTôi không nghỉ thế – I don’t think
Tôi sắp xếp thời gian – I will make the timeTôi không có thời gian – I don’t have the time
Hoàn toàn làm được – PositivelyCó thể – Maybe
Tôi tự tin – I am confidentTôi sợ – I am afraid of
Tôi tin tưởng – I believeTôi không tin – I don’t believe
Luôn đề cao Người khác – Promote PeopleHạn chế đề cao TÔI – Minimize I

_________________________ _________________________ _________________________
. // See http://yabtb.blogspot.fi/2012/07/resize-popular-post-thumbnail.html var newSize = 190; // this is the new thumbnail size, you can change this $(".popular-posts .item-thumbnail img").each(function() { var oldSize = $(this).attr("width"); $(this).attr("width", newSize); $(this).attr("height", newSize); $(this).attr("src", $(this).attr("src").replace("/s"+oldSize+"-c/", "/s"+newSize+"-c/")); }); //]]>