Home » » Vận dụng quy tắc 80/20

Vận dụng quy tắc 80/20

" Sẽ không bao giờ bạn cảm thấy thiếu thời gian nếu bạn biết cách sử dụng thời gian hợp lý"

Quy tắc 80/20 được xem là một trong những quy tắc đầy đủ nhất bản chất của khái niệm quản ký thời gian và cuộc sống.
Vận dụng quy tắc 80/20


Ngay hôm nay, bạn hãy lên danh sách tất cả những mục tiêu, công việc, dự án và cả trách nhiệm chủ yếu trong cuộc sống của mình, sau đó tìm hiểu xem đâu là 20% nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu nhưng đóng góp đến 80% thành quả mà bạn sẽ đạt được sau này.

Hãy tự nhủ rằng bạn đã sẵn sàng dành thời gian tối đa cho những phần việc tuy ít ỏi những có thể tạo ra một bước đột phá cho cuộc đời và sự nghiệp của bạn, thay vì tiêu phí thời gian cho những công việc không hề đem lại lợi ích đáng kể nào.

Xem thêm: thông tắc bồn cầu

_________________________ _________________________ _________________________
. // See http://yabtb.blogspot.fi/2012/07/resize-popular-post-thumbnail.html var newSize = 190; // this is the new thumbnail size, you can change this $(".popular-posts .item-thumbnail img").each(function() { var oldSize = $(this).attr("width"); $(this).attr("width", newSize); $(this).attr("height", newSize); $(this).attr("src", $(this).attr("src").replace("/s"+oldSize+"-c/", "/s"+newSize+"-c/")); }); //]]>