Home » , » Bí Mật Luật Hấp Dẫn

Bí Mật Luật Hấp Dẫn

Bí Mật Luật Hấp Dẫn

Bí Mật đã được truyền qua nhiều thời kỳ, đã từng bị xuyên tạc, che giấu, thất lạc, đánh cắp, và có người đã bỏ ra một số tiền khổng lồ chỉ để sở hữu được Bí Mật. Nhiều nhân vật kiệt xuất trong lịch sử đã thấu hiểu và ứng dụng được Bí Mật lâu đời này như: Plato, Galieo, Beethoven, Edison, Carnegie, Einstein,... cùng với rất nhiều nhà phát minh, nhà thần học, nhà khoa học và nhà tư tưởng xuất sắc khác. Giờ đây, Bí Mật đang được tiết lộ cho cả thế giới. "Khi bạn đã học được Bí Mật, bạn sẽ biết được làm thế nào bạn có thể có được, trở thành hay làm được bất cứ điều gì mình muốn. Bạn sẽ biết được mình thực sự là ai. Bạn sẽ biết được điều tuyệt diệu thật sự đang chờ đợi bạn trong cuộc sống." - trích dẫn từ Lời giới thiệu.


          

QC: Thông tắc cống
_________________________ _________________________ _________________________
. // See http://yabtb.blogspot.fi/2012/07/resize-popular-post-thumbnail.html var newSize = 190; // this is the new thumbnail size, you can change this $(".popular-posts .item-thumbnail img").each(function() { var oldSize = $(this).attr("width"); $(this).attr("width", newSize); $(this).attr("height", newSize); $(this).attr("src", $(this).attr("src").replace("/s"+oldSize+"-c/", "/s"+newSize+"-c/")); }); //]]>