Home » » Học để làm gì??

Học để làm gì??

Học để làm gì?

Đã bao giờ bạn ngồi xuống và tự hỏi: Mình học để làm gì? Nhiều bạn học đại học cũng không biết mình học để làm gì, học xong sẽ làm gì? ước mơ của mình là gì?

Nếu muốn biết mình học để làm gì? Hãy nghe bài này và cảm nhận.             

QC: Thông tắc cống
_________________________ _________________________ _________________________
. // See http://yabtb.blogspot.fi/2012/07/resize-popular-post-thumbnail.html var newSize = 190; // this is the new thumbnail size, you can change this $(".popular-posts .item-thumbnail img").each(function() { var oldSize = $(this).attr("width"); $(this).attr("width", newSize); $(this).attr("height", newSize); $(this).attr("src", $(this).attr("src").replace("/s"+oldSize+"-c/", "/s"+newSize+"-c/")); }); //]]>