Home » » Khám Phá Điểm Mạnh Bản Thân P2

Khám Phá Điểm Mạnh Bản Thân P2

Khám Phá Điểm Mạnh Bản Thân P2


Nếu bạn muốn biết được điểm mạnh, điểm yếu thì hãy xem ngay Video này. Học chỉ cần bạn xem video này thì bạn sẽ tràn đầy năng lượng. Nó chưa chắc giúp bạn tìm được điểm manh của chính bản thân nk, nhưng sẽ là thứ giúp bạn có thể Thành .               


QC: Thông cốngthông tắc, hút bể phốt
_________________________ _________________________ _________________________
. // See http://yabtb.blogspot.fi/2012/07/resize-popular-post-thumbnail.html var newSize = 190; // this is the new thumbnail size, you can change this $(".popular-posts .item-thumbnail img").each(function() { var oldSize = $(this).attr("width"); $(this).attr("width", newSize); $(this).attr("height", newSize); $(this).attr("src", $(this).attr("src").replace("/s"+oldSize+"-c/", "/s"+newSize+"-c/")); }); //]]>