Home » » Khi Bạn Có Ý Định Bỏ Cuộc Thì Hãy Xem Video Này

Khi Bạn Có Ý Định Bỏ Cuộc Thì Hãy Xem Video Này

Khi Bạn Có Ý Định Bỏ Cuộc Thì Hãy Xem Video Này


Bỏ Cuộc không xấu, nhưng có Thói quen bỏ cuộc thì bạn sẽ chẳng bao giờ phát triển được. Con đường dẫn tới Thành Công không bao giờ là bằng phẳng, nó sẽ rất ghập ghềnh và nhiều rào cản để cản trở bạn. Nhưng khi đối mặt với những thách thức đó, quan trọng nhất là Thái độ của bạn khi đối mặt với nó. Nếu bạn có ý định bỏ cuộc, bạn phải xem video này để thấy được mình mạnh mẽ như thế nào.QC; Thông tắc cống, thông cống, hút bể phốt
_________________________ _________________________ _________________________
. // See http://yabtb.blogspot.fi/2012/07/resize-popular-post-thumbnail.html var newSize = 190; // this is the new thumbnail size, you can change this $(".popular-posts .item-thumbnail img").each(function() { var oldSize = $(this).attr("width"); $(this).attr("width", newSize); $(this).attr("height", newSize); $(this).attr("src", $(this).attr("src").replace("/s"+oldSize+"-c/", "/s"+newSize+"-c/")); }); //]]>