Home » » Phương Pháp Phát Triển Cá Nhân

Phương Pháp Phát Triển Cá Nhân

Phương Pháp Phát Triển Cá Nhân
Khuôn Mẫu Tinh Thần: lối tư duy hữu ích về thế giới quan cho bạn tận dụng trong nhiều tình huống,
Ý Tưởng: giúp bạn hình dung ra bạn là ai và bạn có thể trở thành người như thế nào.Công Cụ: phương pháp và bước hành động bạn có thể áp dụng ngay lập tức để cải thiện cuộc sống.
Bạn có thể đạt được mọi thứ bạn khao khát, vấn đề chỉ là đam mê và chiến thuật. Đây là 3 điều bạn cần để đạt tối đa hiệu quả phát triển bản thân:

1. Lý do đủ mạnh: khát khao được định hướng cho cuộc đời của chính mình và thôi thúc được ngày càng trở nên tốt hơn giỏi hơn ở lĩnh vực nào đó có ý nghĩa đối với bản thân,

2. Mục tiêu rõ ràng: mong mỏi được làm những gì để phục vụ cho mục đích nào đó còn cao cả hơn cả chính bản thân chúng ta

3.Phương pháp hiệu quả: ý tưởng và phương pháp đúng đắn giúp bạn đến đích nhanh hơn.
Nội dung bài viết sẽ được trình bày kích thích cả não trái lẫn não phải của bạn.

Não trái tư duy, não phải logic.Để thỏa mãn não trái của bạn, bài viết phải được trình bày một cách logic, có tính bố cục hoàn chỉnh, có lập luận xác đáng, có ngọn nguồn khoa học. Để thỏa mãn não phải, bài viết phải được viết bằng bàn tay sáng tạo, văn phong lôi cuốn, ví dụ sinh động, có lý có tình, có tính nhân văn.

QC; chống thấm, chống thấm tường, chống thấm nhà vệ sinh
_________________________ _________________________ _________________________
. // See http://yabtb.blogspot.fi/2012/07/resize-popular-post-thumbnail.html var newSize = 190; // this is the new thumbnail size, you can change this $(".popular-posts .item-thumbnail img").each(function() { var oldSize = $(this).attr("width"); $(this).attr("width", newSize); $(this).attr("height", newSize); $(this).attr("src", $(this).attr("src").replace("/s"+oldSize+"-c/", "/s"+newSize+"-c/")); }); //]]>