Home » » Sức Mạnh Của niềm đam mê

Sức Mạnh Của niềm đam mê

Sức Mạnh Của niềm đam mê


Ta đi học là học cho ta, để gây cái phẩm giá của ta, chứ không phải để khoe với người. Ta chỉ lo không làm được những việc đáng cho người ta biết, chứ không lo người ta không biết mình"

Hãy học và xem những điều bí ẩn bên trong con người mình.QC: Thông tắc cống, thông cống, hút bể phốt
_________________________ _________________________ _________________________
. // See http://yabtb.blogspot.fi/2012/07/resize-popular-post-thumbnail.html var newSize = 190; // this is the new thumbnail size, you can change this $(".popular-posts .item-thumbnail img").each(function() { var oldSize = $(this).attr("width"); $(this).attr("width", newSize); $(this).attr("height", newSize); $(this).attr("src", $(this).attr("src").replace("/s"+oldSize+"-c/", "/s"+newSize+"-c/")); }); //]]>