Home » » 5 cách quản lý nhóm hiệu quả nhất

5 cách quản lý nhóm hiệu quả nhất

Nếu bạn là một trưởng nhóm mà không biết cách quản lý, bạn sẽ biến nhóm của mình thành nhóm của những cá nhân hoạt động rời rạc, và không có sự gắn kết với nhau, thậm chí còn không có được sự đoàn kết. Dưới đây là 5 cách quản lý có thể giúp bạn quản lý nhóm của mình hiệu quả hơn:1. Bạn cần phải đặt ra những luật lệ cho nhóm của mình, để mọi người cùng nhau chấp hành như những quy định về sự tham gia, thời gian họp nhóm, vai trò của từng cá nhân trong nhóm (nhóm trưởng, nhóm phó, thư ký, ?)

2. Một Nhóm được gọi là nhiều cá nhân hợp lại với nhau để cùng làm việc. Vì vậy, để trở thành một trưởng nhóm thực sự bạn cần phải hiểu được các thành viên trong nhóm của mình hãy dành thời gian cho họ để biết được điểm mạnh và điểm yếu của bạn như thế nào.

3. Sự đoàn kết giữa các thành viên trong nhóm sẽ mang lại hiệu quả công việc rất lớn vì vậy bạn cần biết tạo ra một môi trường thân thiện cho nhóm và gắn kết các thành viên lại với nhau.

4. Thường xuyên thông báo cho các thành viên trong nhóm về những nhiệm vụ cần hoàn thành trong thời gian sắp tới cũng như tiến độ thực hiện công việc. Phân công rõ ràng trách nhiệm cho từng người để ai cũng có phần trong việc hoàn thành nhiệm vụ.

5. Là một trưởng nhóm, bạn sẽ thường xuyên phải trình bày với cả nhóm về công việc do đó, bạn nên luyện tập kỹ năng thuyết trình và phát biểu trước đám đông thật tốt để bài phát biểu hay thuyết trình của mình có sức thuyết phục cao.

Xem thêm: Real Madrid
_________________________ _________________________ _________________________
. // See http://yabtb.blogspot.fi/2012/07/resize-popular-post-thumbnail.html var newSize = 190; // this is the new thumbnail size, you can change this $(".popular-posts .item-thumbnail img").each(function() { var oldSize = $(this).attr("width"); $(this).attr("width", newSize); $(this).attr("height", newSize); $(this).attr("src", $(this).attr("src").replace("/s"+oldSize+"-c/", "/s"+newSize+"-c/")); }); //]]>